Gleding

Lærings - og informasjonsplattform for barne- og ungdomsskoler. Elever skal kunne finne læringsstoff, kalender og levere oppgaver. Foresatte skal kunne ta en aktiv del av gleding-pensumet og finne aktuell informasjon for gjeldende barn. Lærere bruker plattformen som en kommunikasjonskanal mot både foresatte og elever.

Tjenestetilbyder:
Gleding
Mer informasjon:
https://www.gledingskole.no/
TjenesteID:
2165079