JoinMe Social

JoinMe er en sosial app som lar universiteter, høyskoler, lag og foreninger legge tilrette for at medlemmer kan møtes og finne på ting sammen. Med FEIDE innlogging sikrer deltagende skoler at arrangementene ikke er åpne for andre enn egne medlemmer og grupper.

Tjenestetilbyder:
JOINME SOCIAL AS
Mer informasjon:
https://joinme.social/
TjenesteID:
2161687