Innlogging i Vikarsystemet for skoleansatte i Bærum

Kall inn dine egne tilkallingsvikarer ved et tastetrykk. Legg inn vikarbehov i portalen og send automatisert oppringing til dine egne utvalgte tilkallingsvikarer, som svarer ved å logge seg inn i Vikarsystemet. Første vikar som svarer, får timen.

<iframe src="//www.youtube.com/embed/okVdRws90RU?width=100%&amp;height=360px&amp;theme=dark&amp;autoplay=0&amp;vq=large&amp;rel=0&amp;showinfo=1&amp;modestbranding=0&amp;iv_load_policy=1&amp;autohide=2&amp;start=0&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="" width="100%" height="360px" frameborder="0"></iframe>
Tjenestetilbyder:
Vikarsystemet Borgen-Veland
Mer informasjon:
https://vikarsystemet.no/om/
TjenesteID:
2161651