Plandisc

Årshjulet er et planleggingsverktøy som gir deg en fullstendig oversikt over alle sykliske prosesser i organisasjonen eller institusjonen din.

<iframe src="//www.youtube.com/embed/PWvzROIiuwk?width=100%&amp;height=360px&amp;theme=dark&amp;autoplay=0&amp;vq=large&amp;rel=0&amp;showinfo=1&amp;modestbranding=0&amp;iv_load_policy=1&amp;autohide=2&amp;start=0&amp;wmode=opaque" allowfullscreen="" width="100%" height="360px" frameborder="0"></iframe>
Tjenestetilbyder:
Plandisc Aps
Mer informasjon:
https://plandisc.com
TjenesteID:
2161071

Helt eller delvis gratis