SchoolLink for Klæbu

System hvor lærere ved skolene i kommunene kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tjenestetilbyder:
Netpower Web Solutions AS
Mer informasjon:
https://www.schoollink.no/
TjenesteID:
2160607

Helt eller delvis gratis