COR - Crayon Online Room

COR er en nett-tjeneste som tilbyr programvare for studenter og ansatte ved universiteter gjennom nettleser på studentens egen PC eller nettbrett uavhengig av maskinvare. Løsningen effektiviserer og sentraliserer bruk av programvare tilknyttet særskilte fagområder som studenter kun trenger tilgang til i perioder, enten under spesifikke kurs, valgfag eller eksamener.

Tjenestetilbyder:
Crayon Group AS
TjenesteID:
2160445

Helt eller delvis gratis