ABaCus

ABaCus - web-basert matematikk-trening for ungdomsskolen. Oppgaver dekker læreplan for ungdomsskolen, og tilpasses kontinuerlig den enkelte elevs nivå innen de forskjellige emner. Tilpassede oppgaver og umiddelbar tilbakemelding motiverer elevene og gir de best mulige forutsetninger for faglig utvikling.

Tjenestetilbyder:
Teknisk Senter AS
Mer informasjon:
https://www.abacusnorge.no/
TjenesteID:
2159997