Tjenesteadministrasjonsmodul (TAM)

TAM er en modul med egen database og tilhørende webapplikasjon som gir institusjonene mulighet til selv å administrere tjenester i tilknytning til FS.

Tjenestetilbyder:
CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier
Mer informasjon:
http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/tam/index.html
TjenesteID:
2102480
Lisens:
Gratis