Fagpersonweb for UiO

Frammøteregistrering for aktiviteter knyttet til undervisning

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/teknisk/oppmoteregistering-fagpersonweb/index.html
TjenesteID:
2100370

Helt eller delvis gratis