Vklass

Vklass er en moderne digital læringsplattform som bygger på dagens teknologi etter modell fra sosiale medier og web 2.0. Deling og samarbeid både vertikalt og horisontalt uavhengig av organisasjonstilhørighet er derfor enkelt.

Tjenestetilbyder:
Vklass AB
Mer informasjon:
http://vklass.com/
TjenesteID:
2097440