Wikihost

"WIKIHOST" er en tjeneste som IT avdelingen tilbyr til ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen, og andre institusjoner i UH sektoren.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Bergen
Mer informasjon:
https://it.uib.no/Wikihost
TjenesteID:
2092438
Lisens:
Gratis