Meldeboka for Trondheim

System hvor lærere ved skolene i Trondheim kan kommunisere med foresatte til elever ved skolene. Ansatte benytter Feide for autentisering. Foresatte benytter IDPorten for autentisering til foresatt portal.

Tjenestetilbyder:
Netpower Web Solutions AS
Mer informasjon:
http://trondheim.skolepro.no/
TjenesteID:
2058853

Helt eller delvis gratis