UiB Opptaksystem for digitale forelesninger

Noen auditorier og undervisningsrom har fastmontert utstyr for opptak av forelesninger. Opptakene som produseres her kalles videonotat. Med videonotat får studentene et supplement til skrevne notater fra forelesninge og et repetisjonsverktøy ved for eksempel oppgaveløsning og eksamensforberedelser.

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Bergen
Mer informasjon:
http://www.uib.no/ua/ressurser/diguib/digital-undervisning/digitale-tjenester/opptak-av-undervisning/videonotat
TjenesteID:
1876458