IST Fravær og vurdering -SkoleArena IEA

IST Fravær er en applikasjon som gir mulighet for at lærere kan registrere og administrere fravær på sine elever. Elevene og de foresatte får oversikt over registrert fravær samt mulighet til å legge inn fraværsmeldinger. Tidligere kalt SkoleArena IEA- IST Education Arena

Tjenestetilbyder:
IST AS
Mer informasjon:
http://www.ist.com/
TjenesteID:
1792034