Hypernet-portal (neted)

En helhetlig portal med inngang til ulike tjenester som benyttes i utdanningssammenheng.

Tjenestetilbyder:
IST AS
Mer informasjon:
http://www.ist.com/
TjenesteID:
124730