WebID

Tjeneste for utstedelse av SAML2-ID'er for personer som ikke har noen organisasjonstilhørighet. Tjenesten vil også tilby mulighet for definisjon og administrasjon av tilgangsgrupper.

Tilbake til lista over alle tjenester