FileSender

System for sikker utveksling av store filer(datasett)

Tjenestetilbyder:
Uninett AS
Mer informasjon:
https://www.unit.no/tjenester/filoverforing-filesender
Logg inn:
https://filesender.uninett.no/
TjenesteID:
70316
Lisens:
Gratis