CyberBook

CyberBook leverer gjennom kunnskap.no et interaktivt læringsmiljø for elever og lærereCyberBooks nettbaserte læremidler på Kunnskap.no er fleksible og anvendelige. De kartlegger, differensierer og retter. Som lærer får du automatisk tilgang til detaljerte elevrapporter som viser deg hvor lenge eleven har jobbet, hva eleven har jobbet med og når og hvordan oppgavene er løst.

Tilbake til lista over alle tjenester