Fronter

Fronter er en læringsplattform som brukes av millioner av lærere og elever ved tusenvis avlæreinstitusjoner rundt om i verden. Plattformen består av rundt 100 lett forståelige nettbaserteverktøy. Tjenesten krever egen kontrakt mellom Fronter og utdanningsstedet.

Tilbake til lista over alle tjenester