Dybuster

Dybuster leverer det prisvinnende mattespillet Calcularis. Calcularis inneholder 48 spill spesielt utviklet for å sikre elevenes grunnleggende ferdigheter i matematikk (1. til 4. klasse). Spesielt tilpasset barn med dyskalkuli (lærevansker knyttet til tall).

Tjenestetilbyder:
Dybuster (AG)
Mer informasjon:
https://dybuster.com/en/
TjenesteID:
2161543
Lisens:
Krever lisens