eduVPN for Høgskolen i Østfold

VPN-tjeneste for Høgskolen i Østfold

Tjenestetilbyder:
Uninett AS
Mer informasjon:
https://www.eduvpn.org/
Logg inn:
https://hiof.eduvpn.no/vpn-user-portal/
TjenesteID:
2161086
Lisens:
Krever lisens