UH-BaaS

Backuptjeneste for UH-Sektoren

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/iti/bsd/backup/baas/
Logg inn:
https://backup.uio.no/webconsole
TjenesteID:
2160792
Lisens:
Gratis