UiBhjelp

UiB tjenesteportal

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Bergen
Mer informasjon:
https://www.uib.no/tjenesteutvikling/128644/ny-tjenesteportal
Logg inn:
https://hjelp.uib.no/tas/public/login/form
TjenesteID:
2160724
Lisens:
Gratis