VR Education

VR Education presenterer matematiske oppgaver på en virkelighetsnær og praktisk måte. Med mål å styrke forståelsen for faget, samt grunnleggende ferdigheter i matematikk. Løsningen fungerer som et supplement til tradisjonell undervisning.

Tilbake til lista over alle tjenester