Humio

LaaS system for å lagre logger

Tjenestetilbyder:
Uninett AS
Mer informasjon:
https://web.humio.ioudaas.no/
Logg inn:
https://web.humio.ioudaas.no/
TjenesteID:
2160335
Lisens:
Krever lisens