Tempolex Bedre Læring

Tilgang til øvingsprogrammer for mengdetrening av ferdigheter i lesing på norsk, lesing på engelsk og i matematikk.

Tilbake til lista over alle tjenester