UEVO-studien, Ungdomsundersøkelsen om Erfaringer med Vold og Overgrep

UEVO-studien er et nettbasert spørreskjema som skal gjennomføres på skole-pc i skoletiden. Målgruppen er ungdomsskoleelever over hele Norge. Hensikten med undersøkelsen er å finne ut hvor mange barn og unge i Norge som har eller har hatt erfaringer med vold, og overgrep og omsorgssvikt.

Tilbake til lista over alle tjenester