Muzzy Club

MUZZY, utviklet av BBC og utvidet for skoler, er detmest populære verdensspråkkurset for nybegynnere ogunge elever i verden. MUZZY er vellykket formillioner av studenter og lærere i 50 stater og 126land. Flott for språklærer, gjør MUZZYsbrukervennlige tilnærming det mulig for klasselærereeller frivillige, å introdusere et verdensspråkligprogram også.Muzzy Club inneholder sju språk, engelsk (britisk ogamerikansk), spansk, fransk, tysk, italiensk,koreansk og kinesisk.

Tilbake til lista over alle tjenester