Mediasite Samisk høgskole

Mediasite Samisk høgskole

Tjenestetilbyder:
Sámi allaskuvla – Samisk høgskole
Mer informasjon:
https://www.uninett.no/system-forelesningsopptak-mediasite
Logg inn:
http://mediasite.samiskhs.no/Mediasite/mymediasite
TjenesteID:
2156770
Lisens:
Gratis