ItsMeId

Vi skal tilby digitale id-kort i en app til videregående og grunnskoler. Dette kortet skal er ment å erstatte det tradisjonelle student kortet i plast.

Tilbake til lista over alle tjenester