DataverseNO

DataverseNO er ei arkivtemeste for opne forskingsdata.

DataverseNO er ope for norske forskingsinstitusjonar og enkeltforskarar. Norske forskingsinstitusjonar kan ta i bruk DataverseNO (https://dataverse.no/) som plattform for forskarane sine som treng å arkivera og publisera opne forskingsdata, slik at dei kan referera til desse til dømes når dei publiserer forskingsresultata sine.

Tilbake til lista over alle tjenester