Scenetreff - Musikk, dans og drama vg1-vg3

Scenetreff er et læremiddel for programfaget Musikk, dans og drama vg1-vg3. Ressursen er tilrettelagt i henhold til læreplanene i Kunnskapsløftet. På vg1 dekker læremidlet dekker læreplanene i MDD, Danseteknikker, Teaterensemble og Bevegelse. For drama vg2-vg3 dekkes Teater i perspektiv 1-2, Teaterproduksjon 1-2, Teaterproduksjon fordypning samt Drama og samfunn. For Dans vg2 og vg3 omfatter læremidlet Dans i perspektiv 1-2 med hovedområdene Dansekomposisjon og koreografi og Dans estetikk og samfunn.

Tilbake til lista over alle tjenester