TP

Time- og eksamensplanleggingssystem

Tjenestetilbyder:
Universitetet i Oslo
Mer informasjon:
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/tp/
Logg inn:
https://tp.uio.no/simplesaml/module.php/core/authenticate.php?as=feide-sp
Bestillingsinformasjon:
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/tp/dokumentasjon/>
TjenesteID:
2118027
Lisens:
Krever lisens