DIPS kursportal for utdanningsinstitusjoner

SSHF studenter aksesserer DIPS kursportal via Feide.

Tjenestetilbyder:
Sykehuspartner HF
Mer informasjon:
Logg inn:
http://kurs.sykehuspartner.no/
TjenesteID:
2114513
Lisens:
Gratis