Google Apps Feidepålogging for Ringerike kommune

Tjenesten tilbyr Feidepålogging mot Google Apps for Ringerike kommune

Tjenestetilbyder:
Ringerike kommune
Mer informasjon:
Logg inn:
https://myaccount.google.com/
TjenesteID:
2109261
Lisens:
Gratis