OsloMet for tilsatte

Intranett for tilsatte ved OsloMet

Tjenestetilbyder:
OsloMet – storbyuniversitetet
Mer informasjon:
http://www.hioa.no/Feideinfo
Logg inn:
https://tilsatt.hioa.no/c/portal/feide
TjenesteID:
2094328
Lisens:
Gratis