NMH Mediasite innlogging

Feidepålogging av Podium PC-applikasjon fra Sonic Foundry.Web-applikasjon er lagt inn på PC i opptaksrom.Denne gir brukere mulighet til lage ny presentasjon som skal tas opp av Mediasite i gjeldende rom.Login i applikasjon med feidebruker gjør at opptaket legges på brukers egen Mymediasite-konto for videre distribusjon.

Tilbake til lista over alle tjenester