Office 365 Feidepålogging for Nesodden kommune

Tjenesten tilbyr Feidepålogging mot Office 365 for brukere på Nesodden kommune

Tjenestetilbyder:
Nesodden kommune
Mer informasjon:
Logg inn:
https://nesoddenkommune.sharepoint.com/sites/Skooler/SitePages/Hjemmeside.aspx
Bestillingsinformasjon:
Elisabeth Hartvig
TjenesteID:
2047202
Lisens:
Gratis