BrettBoka - Digitale lærebøker fra alle forlag

BrettBoka tilbyr digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle. Skoler kan enkelt kjøpe inn og dele ut bøker til skoleklasser eller enkeltelever via aktiveringskoder.

Tilbake til lista over alle tjenester