Speedadmin

Speedadmin er en tjeneste for registrering av påmelding av elever og foresatte i forbindelse med administrasjon og fakturering i kulturskoler.

Tjenestetilbyder:
Speedware
Mer informasjon:
http://www.speedware.dk/
TjenesteID:
2016868
Lisens:
Gratis