Korpussøkesystemet Glossa og Tekstlaboratoriets andre tjenester

Glossa er et system for søk i enspråklige eller flerspråklige tekst- ellertalespråkskorpus via et grafisk, brukervennlig grensesnitt. Fortalespråkskorpus kan søkeresultatene være koblet til lyd- og videoklipp,kart som viser den geografiske spredningen av talerne og funksjonalitetfor lydanalyse.

Tilbake til lista over alle tjenester