StoreBioinfo

StoreBioinfo tilbyr NorStore lagringskvoter til forskere innenfor livsvitenskap, hvor data organsierers i datasett tilhørende dokumenterte prosjekter medforskningsmål.En tett integrering med analyseplattformer slik som NeLS (Norwegian e-infrastructure for Life Sciences), muliggjør sømløs overføring av data til viderebehandling og oppbygging av et datasett fra rådata til fortolket sluttresultater.

Tilbake til lista over alle tjenester