Mediasite Høgskulen i Volda

Mediasite tjenesten for Høgskulen i Volda

Tjenestetilbyder:
Høgskulen i Volda
Mer informasjon:
http://www.ecampus.no/om-mediasite/
Logg inn:
https://mediasite.hivolda.no/Mediasite/login/SAML
TjenesteID:
1986490
Lisens:
Gratis