Mikrokurs VM

mikrokurs.vm.ntnu.no er ment å være en portal for å bedrive enkel opplæring av NTNU Vitenskapsmuseets ansatte. I første omgang er følgende områder aktuelle; informasjonssikkerhet og HMS.

Tilbake til lista over alle tjenester