Visma Flyt Timeplan

Timeplanlegging, vedlikehold av timeplan, vikaradministrasjon, fravær og timelister for ansatte og ledere

Tjenestetilbyder:
Triangel Solutions AS
Mer informasjon:
https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/timeplanlegging/
Logg inn:
https://timeplan.visma.com
Bestillingsinformasjon:
https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/timeplanlegging/>
TjenesteID:
1966131
Lisens:
Gratis