Elevportal Sarpsborg kommune

Single sign on for elever i Sarpsborg mot kommunens skyløsning i Azure.

Tjenestetilbyder:
Sarpsborg kommune
Mer informasjon:
http://sarpsborgkommune-public.sharepoint.com/om-oss
Logg inn:
https://login.microsoftonline.com/login.srf?wa=wsignin1.0&whr=sts.sarpsborg.com&wreply=https://sarpsborgkommune.sharepoint.com
TjenesteID:
1955074
Lisens:
Gratis