utdanning.no

Utdanning.no er en nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og yrke, og har oversikt over utdanningstilbudet i Norge. Med Feide-pålogging kan brukerne lagre og tilpasse innhold, blant annet utdanninger, yrker, interesser og resultater fra Karakterkalkulatoren.

Tilbake til lista over alle tjenester