Intranett portal UiT

Intranett for Universitetet i Tromsø

Tjenestetilbyder:
UiT Norges arktiske universitet
Mer informasjon:
http://intranett.uit.no/
Logg inn:
http://intranett.uit.no/uitlogin.jsp
TjenesteID:
1860307
Lisens:
Gratis