DLR - Digitale LæringsRessurser

Tjeneste for administrasjon av DLR

Tjenestetilbyder:
Unit
Mer informasjon:
https://www.unit.no/tjenester/dlr-digitale-laeringsressurser
Logg inn:
https://dlr.unit.no/
Bestillingsinformasjon:
https://www.unit.no/tjenester/dlr-digitale-laeringsressurser
TjenesteID:
1844161
Lisens:
Gratis