Internett portal UiT

UiT's internett-portal. Websidene http://uit.no.

Tjenestetilbyder:
UiT Norges arktiske universitet
Mer informasjon:
http://uit.no/
Logg inn:
http://uit.no/uitlogin.jsp
TjenesteID:
1841533
Lisens:
Gratis